Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019