Wszawica- stanowisko GIS

Prosimy Rodziców o kontrolowanie czystości głów dzieci!